Dasar Privasi

Dasar Privasi

By Guru Besar

Dasar Privasi

Dasar privasi ini (“Dasar Privasi”) bertujuan untuk memberitahu anda mengenai dasar dan amalan kami mengenai pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat yang anda serahkan kepada kami. Ini termasuk “Maklumat Peribadi,” yang merupakan maklumat tentang anda yang dikenal pasti secara peribadi seperti nama anda, alamat e-mel, nombor ID pengguna, alamat penghantaran dan bil dan maklumat lain yang tidak berkaitan dengan yang disebut di atas

Maklumat Peribadi anda akan diproses dan disimpan di Malaysia yang ditadbir oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”)

Persetujuan Pengguna

Dengan mengakses atau sebaliknya menggunakan platform kami, anda bersetuju dengan terma dan syarat Dasar Privasi ini, yang dimasukkan ke dalam dan menjadi sebahagian daripada terma perkhidmatan kami. Anda secara nyata bersetuju dengan pemprosesan Maklumat Peribadi anda menurut Dasar Privasi ini.

Maklumat Peribadi anda akan diproses dan disimpan di Malaysia yang ditadbir oleh Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“PDPA”). Maklumat Peribadi anda tidak akan digunakan atau didedahkan untuk tujuan yang anda belum memberikan persetujuan atau yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai.

Pengumpulan Maklumat

Maklumat Peribadi yang Anda Serahkan
Umumnya, kami mengumpulkan Maklumat Peribadi yang anda serahkan kepada kami secara sukarela. Kami juga mengumpul maklumat yang anda serahkan dalam proses membuat atau mengedit profil dan profil pengguna anda.

Maklumat Peribadi dari Sumber Lain
Kami mungkin menerima Maklumat Peribadi tentang anda dari sumber-sumber lain yang telah anda persetujui dengan jelas.

Alamat emel
Sekiranya anda menghantar e-mel kepada kami, atau mengisi borang “Maklum Balas” kami, kami akan mengumpulkan alamat e-mel anda dan kandungan penuh e-mel anda, termasuk fail yang dilampirkan, dan maklumat lain yang anda berikan.

Maklumat Dikumpul Melalui Teknologi
Semasa anda menggunakan platform kami, maklumat tertentu mungkin juga dikumpulkan secara pasif dan disimpan di log pelayan-pelayan kami, termasuk alamat protokol Internet, jenis penyemak imbas, dan sistem pengendalian kami.

Penggunaan dan Pendedahan Maklumat

Kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Dasar Privasi ini, kami tidak menjual, berdagang, menyewa, atau berkongsi tujuan untuk tujuan pemasaran Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan dari pihak ketiga, melainkan anda bersetuju atau memberi kuasa kepada kami untuk berbuat demikian.

Maklumat peribadi yang dikumpulkan adalah untuk memberi anda akses, memproses pesanan, memperbaiki, menyesuaikan ciri, prestasi, dan sokongan platform kami dan menawarkan maklumat tambahan, peluang, promosi dan fungsi dari kami.

Kami mungkin berkongsi beberapa atau semua Maklumat Peribadi anda dengan syarikat gabungan dan kumpulan kami yang berada di bawah kawalan bersama, supaya mereka boleh menghantar e-mel urus niaga harian kepada anda, dalam hal ini kami akan menghendaki mereka untuk menghormati Dasar Privasi ini.

Kami mungkin mendedahkan Maklumat Peribadi anda jika kami percaya dengan niat baik bahawa penzahiran tersebut perlu untuk:
a) mematuhi undang-undang yang berkaitan atau bertindak balas terhadap sepina atau waran yang disampaikan kepada kami; atau
b) melindungi dan mempertahankan hak atau harta kami, anda, atau pihak ketiga.

Sila ambil perhatian bahawa maklumat peribadi anda mungkin dipindahkan, disimpan dan diproses di luar Malaysia.

Dasar Keselamatan

Kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi data peribadi anda, namun kami tidak dapat menjamin keselamatan data anda yang dihantar ke laman web kami; apa-apa penghantaran adalah pada risiko anda sendiri dan anda bersetuju untuk tidak bertanggungjawab terhadap sebarang pelanggaran keselamatan semasa mengakses internet yang berada di luar kawalan kami. Sebaik sahaja kami menerima maklumat anda, kami akan menggunakan prosedur dan ciri keselamatan yang ketat untuk cuba menghalang akses tanpa izin.

Close Menu
×
×

Cart

Dengan mendafta, anda bersetuju untuk mendaftar

TUNGGU

Dapatkan maklumat dan update terkini dari guruqu

Promosi, Voucher, Kelas Percuma dan sebagainya